Podziękowania po spotkaniu


🌟 Drodzy Rodzice🌟

Wasze przybycie na spotkanie było dla naszych pedagogów i dyrekcji nie tylko inspirujące, ale też dowodem na to, że macie głębokie zainteresowanie i troskę o edukację Naszych dzieci. Wymiana myśli i opinii była niezwykle cenna i pozwoli nam jeszcze lepiej dopasować program nauczania i działania szkoły do potrzeb naszych uczniów.

Chcielibyśmy też podziękować tym rodzicom, którzy, mimo że nie mogli osobiście uczestniczyć w spotkaniu, nieustannie wspierają nas na różne sposoby.

Wspólnie tworzymy Nową Szkołę Sopot – miejsce pełne inspiracji do nauki i rozwoju.

Z wyrazami szacunku,

Kierownictwo i Kadra Nowej Szkoły Sopot wraz z Panią Dyrektor